Dotace, projekty - finanční podpora

Získány dotace z Jihomoravského kraje pro rok 2013, 2014.

Získány dotace Obec Krásensko na "Provoz mateřského centra".

Získány dotace Tři brány - komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci.